ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนา 60 เว็บโรงเรียน พัฒนา 60 ชุมชน

สิ่งที่โรงเรียนได้รับ : – จัดทำเว็บโรงเรียน ให้ฟรี! 1 เว็บไซต์ ต่อ 1 โรงเรียน – สอนการทำและใช้งานเว็บ WordPress ให้ฟรี!!! (3 ช.ม.) – […]

1 2 3 Step เริ่มต้น E-Commerce ขายของออนไลน์

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  หรือที่เรียกกันว่า Digital Disruption ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการใช้ชี […]

E-Commerce จะสำเร็จ ขึ้นอยู่กับ 3P (Product, Process, Personal)

Product (สินค้า) คุณค่า (Benefit) : # คุณสมบัติ, คุณประโยชน์, ปริมาณและขนาดของสินค้า ต้องมีมาตรฐานคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าจะจ่าย # ลูกค้าจะทำการเปรียบเ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดอบรม การขายของออนไลน์ ให้กับนักศึกษา เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

ในวันที่ 13 มกราคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดอบรมให้กับนักศึกษา เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ การขายของออนไลน์ (E-Commerce) และการจัดการขน […]