Loading…

รับทำการตลาด SEO ให้ติดอันดับ (Search Engine Optimization)

ถ้าคุณอยากทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับ 1-10 ของ Search Engine หรือ Google
เรายินดีให้บริการและเป็นที่ปรึกษาแบบมืออาชีพให้คุณ พร้อมบริการที่เป็นกันเอง

 เมื่อติดลำดับต้นๆ ในหน้าแรกของ Search Engine หรือ Google ทำให้จำนวนคนเข้าเว็บไซต์มากขึ้น, จำนวนคนคลิกมากขึ้น, โอกาสทางธุรกิจมากขึ้น และทำให้คุณขายสินค้า และบริการได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน
เราใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์โครงสร้างเว็บและการทำ SEO ระดับมืออาชีพ, เราทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องและตามกฏของ Search Engine (ขาวสะอาด), ลงมือทำทั้ง On page และ Off page และสรุปผลทั้งหมดส่งให้ลูกค้า เราจึงมั่นใจว่าเราทำให้เว็บไซต์ของคุณ ติดอันดับได้แน่นอน!!!

 

บริการรับดูแล, รับทำ SEO ทั้ง SEO – On Page และ SEO – Off Page แบบรายครั้ง

 • ไม่รับประกันการติดอันดับ แต่รับประกันถูกต้องตามหลัก SEO
 • ทำให้มีกลุ่มของ Keyword อยู่ในผลการค้นหาของ Google และจำนวนคนเข้าชมเว็บเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  แน่นอน!)

 

รูปแบบ / บริการ ค่าบริการ สิ่งที่เราทำ / คุณจะได้รับ
รับทำ SEO–On Page แบบรายครั้ง – Site Audit + Maintenance เริ่มต้น 3,000 บาท
 • สมัครและติดตั้ง Google Analytics, Robot.txt และ Submit Sitemap.xml บน Google Search Console
 • ปรับแต่งโครงสร้างของเว็บ (Site Audit) และอัพเกรดโปรแกรม (Maintenance)
 • ไม่รับประกันการติดอันดับ แต่รับประกันถูกต้องตามหลัก SEO
 • ทำให้มีกลุ่มของ Keyword อยู่ในผลการค้นหาของ Google และจำนวนคนเข้าชมเว็บเพิ่มขึ้นจำนวนมาก แน่นอน!
 หมายเหตุ : 
 • ตรวจสอบและปรับแต่งโครงสร้างของเว็บ (Site Audit)
 • ทำการสำรองข้อมูล และอัพเดทโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (MA)
 • ลบและจัดการข้อมูลที่ไม่จำเป็น เช่น Spam Post เป็นต้น (Clean Spam)
 • ปรับแต่ง Design และการแสดงผลข้อมูลที่ผิดปกติ หลังจากการอัพเดทโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นใหม่ (Fig Bug & UI)
 • แนะนำให้ทำปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อคุณภาพของเว็บ
 • ราคาอาจจะมีการปรับเพิ่ม โดยขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าเว็บและความซับซ้อนของระบบที่ลูกค้าต้องการทำ

รูปแบบ / บริการ ค่าบริการ สิ่งที่เราทำ / คุณจะได้รับ
รับทำ SEO–On Page แบบรายครั้ง – Keyword Optimization เริ่มต้น 3,000 บาท
 • สมัครและติดตั้ง Google Analytics, Robot.txt และ Submit Sitemap.xml บน Google Search Console
 • ปรับแต่งเนื้อหา (Meta tag, Title , Alt, Hashtag) และ keyword บนเว็บ (SEO – On page)
 • ไม่รับประกันการติดอันดับ แต่รับประกันถูกต้องตามหลัก SEO
 • ทำให้มีกลุ่มของ Keyword อยู่ในผลการค้นหาของ Google และจำนวนคนเข้าชมเว็บเพิ่มขึ้นจำนวนมาก แน่นอน!
 หมายเหตุ : 
 • ปรับแต่งและวัดผลโดย Google Search Console และเครื่องมือ SEO
 • ปรับแต่ง Keyword และโครงสร้างเว็บตามหลัก SEO – On Page เพื่อรักษาอันดับของ keyword เดิม และเพิ่มอันดับให้ keyword ใหม่
 • ติดตามผล และสรุป Report ทุก 3 เดือน
 • ลูกค้าต้องเตรียม keyword ที่ใช้ 10-20 คำ (keyword ที่เกี่ยวกับธุรกิจและบริการของลูกค้า)
 • แนะนำให้ทำทุก 3 เดือน หรือ ปีละ 2-4 ครั้ง เพื่อรักษาอันดับของ keyword
 • ราคาอาจจะมีการปรับเพิ่ม โดยขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าเว็บและความซับซ้อนของระบบที่ลูกค้าต้องการทำ

รูปแบบ / บริการ ค่าบริการ สิ่งที่เราทำ / คุณจะได้รับ
รับทำ SEO–Off Page แบบรายครั้ง – Submit Backlinks เริ่มต้น 3,000 บาท
 • สมัครและติดตั้ง Google Analytics, Robot.txt และ Submit Sitemap.xml บน Google Search Console
 • เพิ่มลำดับด้วยลิงค์จากภายนอก หรือ Backlink (SEO – Off page)
 • ไม่รับประกันการติดอันดับ แต่รับประกันถูกต้องตามหลัก SEO
 • ทำให้มีกลุ่มของ Keyword อยู่ในผลการค้นหาของ Google และจำนวนคนเข้าชมเว็บเพิ่มขึ้นจำนวนมาก แน่นอน!
 หมายเหตุ : 
 • เพิ่มลิงค์ใน Search Engine ในประเทศและต่างประเทศ
 • เพิ่มลิงค์ใน Web Directory ในประเทศและต่างประเทศ
 • เพิ่มลิงค์ใน Web Blog ในประเทศและต่างประเทศ
 • ลูกค้าต้องเป็นผู้เตรียมข้อมูล หัวข้อ (Title), คำอธิบาย (Description) และข้อมูลการติดต่อกลับ สำหรับการแนะนำเว็บไซต์เอง เพื่อให้ตรงกับนินามของธุรกิจหรือแบรนด์สินค้ามากที่สุด
 • เว็บปลายทางที่นำเสนอถูกเลือกมาแล้ว ว่าเป็นลิงค์คุณภาพ ที่เป็นที่รู้จัก และไม่อยู่ในกลุ่มเว็บการพนันและผิดกฏหมาย
 • ทางทีมงานจะทำการเพิ่มลิงค์ (Submit URL) ไปยังเว็บต่างๆ ตามจำนวนที่ระบุไว้ ด้วยเทคนิคต่่างๆ
 • แต่ไม่รับรองจำนวนลิงค์ที่จะกลับมา (Backlink) เพราะขึ้นอยู่กับการอนุมัติ และเงื่อนไขของเว็บไซต์ปลายทาง หรือผู้ให้บริการด้วย ซึ่งอาจจะถูกปฏิเสธทันที หรือยกเลิกในภายหลังได้ หากถูกตรวจพบว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขก็เป็นไปได้
 • ราคาอาจจะมีการปรับเพิ่ม โดยขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าเว็บและความซับซ้อนของระบบที่ลูกค้าต้องการทำ

 

SEO Top Rank 3 (รับประกันการติดอันดับ 1-3 ไม่ติดยินดีคืนเงิน 80%)

 

รูปแบบ / บริการ แบบ Single Keyword แบบ Group Keyword
จำนวน keyword 1 Keyword 3 Keyword
ติดอันดับภายใน 6 เดือน  6 เดือน
รับประกันอันดับใน google.co.th ติดอันดับ 1-3 ในหน้าแรก ติดอันดับ 1-3 ในหน้าแรก
ปรับแต่งโครงสร้างของเว็บ จำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า  จำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า
รับปรึกษา และดูแลลูกค้า ฟรี! 1 ปี นับจากวันเริ่มทำ SEO 1 ปี นับจากวันเริ่มทำ SEO
 ราคาค่าบริการ เริ่มต้น 30,000 บาท / Keyword  เริ่มต้น 25,000 บาท / Keyword
 หมายเหตุ : 
 • ลูกค้าต้องมีเว็บไซต์แล้ว และโดเมนควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • เว็บไซต์ของลูกค้าต้องรองรับการปรับแต่งโครงสร้างบนเว็บเพื่อทำ On Page เช่น Title, Meta Description, Meta Keyword, H1-H6, Keyword Placement / Keyword Density
 • ลูกค้าต้องยินยอมให้เราปรับแต่งโครงสร้างบนเว็บเพื่อทำ On Page หรือให้เราดูแลเว็บไซต์ให้ในช่วงที่ทำ SEO
 • เว็บไซต์ของลูกค้าต้องมีเนื้อหาเพียงพอ และรองรับการทำ SEO ถ้ามีบทความจะดีมาก
 • ลูกค้าสามารถอัพเดทเนื้อหาบนเว็บได้ตามปกติ แต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเว็บ โปรดแจ้งทางเราก่อน เพราะมีผลกับการปรับเปลี่ยนอันดับ
 • ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายของ keyword และการแข่งขัน โดยวัดจากจำนวนของผลการค้นหา (Search Results)

 

SEO Top Rank 10 (รับประกันการติดอันดับ 1-10 ไม่ติดยินดีคืนเงิน 80%)

 

รูปแบบ / บริการ แบบ Single Keyword แบบ Group Keyword
จำนวน keyword 1 Keyword  3 Keyword
ติดอันดับภายใน 4 เดือน  4 เดือน
รับประกันอันดับใน google.co.th ติดอันดับ 1-10 ในหน้าแรก  ติดอันดับ 1-10 ในหน้าแรก
ปรับแต่งโครงสร้างของเว็บ (On Page) จำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า จำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า
รับปรึกษา และดูแลลูกค้า ฟรี! 1 ปี นับจากวันเริ่มทำ SEO  1 ปี นับจากวันเริ่มทำ SEO
 ราคาค่าบริการ เริ่มต้น 20,000 บาท / Keyword เริ่มต้น 15,000 บาท / Keyword
 หมายเหตุ : 
 • ลูกค้าต้องมีเว็บไซต์แล้ว และโดเมนควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • เว็บไซต์ของลูกค้าต้องรองรับการปรับแต่งโครงสร้างบนเว็บเพื่อทำ On Page เช่น Title, Meta Description, Meta Keyword, H1-H6, Keyword Placement / Keyword Density
 • ลูกค้าต้องยินยอมให้เราปรับแต่งโครงสร้างบนเว็บเพื่อทำ On Page หรือให้เราดูแลเว็บไซต์ให้ในช่วงที่ทำ SEO
 • เว็บไซต์ของลูกค้าต้องมีเนื้อหาเพียงพอ และรองรับการทำ SEO ถ้ามีบทความจะดีมาก
 • ลูกค้าสามารถอัพเดทเนื้อหาบนเว็บได้ตามปกติ แต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเว็บ โปรดแจ้งทางเราก่อน เพราะมีผลกับการปรับเปลี่ยนอันดับ
 • ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายของ keyword และการแข่งขัน โดยวัดจากจำนวนของผลการค้นหา (Search Results)

 

SEO Top Rank 20 (รับประกันการติดอันดับ 1-20 ไม่ติดยินดีคืนเงิน 80%)

 

รูปแบบ / บริการ แบบ Single Keyword แบบ Group Keyword
จำนวน keyword 1 Keyword   3 Keyword
ติดอันดับภายใน 3 เดือน 3 เดือน
รับประกันอันดับใน google.co.th ติดอันดับ 1-20 ในหน้าแรก และหน้าที่ 2  ติดอันดับ 1-20 ในหน้าแรก และหน้าที่ 2
ปรับแต่งโครงสร้างของเว็บ (On Page) จำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า  จำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า
รับปรึกษา และดูแลลูกค้า ฟรี! 1 ปี นับจากวันเริ่มทำ SEO 1 ปี นับจากวันเริ่มทำ SEO
 ราคาค่าบริการ เริ่มต้น 10,000 บาท / Keyword  เริ่มต้น 7,500 บาท / Keyword
 หมายเหตุ : 
 • ลูกค้าต้องมีเว็บไซต์แล้ว และโดเมนควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • เว็บไซต์ของลูกค้าต้องรองรับการปรับแต่งโครงสร้างบนเว็บเพื่อทำ On Page เช่น Title, Meta Description, Meta Keyword, H1-H6, Keyword Placement / Keyword Density
 • ลูกค้าต้องยินยอมให้เราปรับแต่งโครงสร้างบนเว็บเพื่อทำ On Page หรือให้เราดูแลเว็บไซต์ให้ในช่วงที่ทำ SEO
 • เว็บไซต์ของลูกค้าต้องมีเนื้อหาเพียงพอ และรองรับการทำ SEO ถ้ามีบทความจะดีมาก
 • ลูกค้าสามารถอัพเดทเนื้อหาบนเว็บได้ตามปกติ แต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเว็บ โปรดแจ้งทางเราก่อน เพราะมีผลกับการปรับเปลี่ยนอันดับ
 • ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายของ keyword และการแข่งขัน โดยวัดจากจำนวนของผลการค้นหา (Search Results)

  รับประกัน! การทำ SEO เป็นการประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดในระยะยาว (แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาลำดับของเว็บไว้ สม่ำเสมอ) สนใจคุยโปรเจคของคุณกับเรา!

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Add Friend

เพิ่มเพื่อน และสอบถามข้อมูลผ่าน Line