Loading…

นโยบายสำคัญของเรา (Company Policy)

“การแบ่งปันความรู้, ประสบการณ์ และสินค้าดีราคาถูก ให้แก่พี่น้องชาวไอที” เพื่อให้เกิดการร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านไอที, เพื่อช่วยเหลือสังคมตามโอกาสที่เหมาะสม และเพื่อให้นโยบายดังกล่าวสำเร็จ เราจึงได้เตรียมบริการต่างๆ ไว้บริการท่านอย่างเพียบพร้อม

นโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกและของลูกค้า
เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก และข้อมูล Project ต่างๆ ของลูกค้าเป็นอย่างดี ไม่เปิดเผย ไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นนำข้อมูลไปใช้โดยเด็ดขาด
นโยบายในการเนื้อหาไปเผยแพร่ต่อ
เนื้อหา, รูปภาพ, ข่าวสาร และบทความทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการสงวนสิทธิ์และคุมครองตามกฏหมาย แต่ท่านสามารถนำข่าวสารและบทความไปเผยแพร่ต่อได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องระบุชื่อของผู้เขียน และทำลิงก์กลับมายังเนื้อหาต้นฉบับในเว็บนี้ และเว็บอ้างอิงก่อนหน้านั้น