PR : เปิดตัว Dell Precision Workstations ใหม่ พร้อมขนาดที่เล็กลง เร็วมากขึ้น

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว Dell Precision Workstations ใหม่ พร้อมขนาดที่เล็กลง เร็วมากขึ้น และระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ไหนแต่ไรม […]