เริ่มต้นเขียนโปรแกรมจาก PHP สู่มืออาชีพด้วย Laravel

PHP และ Laravel คือ ภาษาที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน สำหรับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Application)
คอร์สนี้สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือนิสิต นักศึกษาที่ต้องการทำโปรเจค

รายละเอียดหลักสูตร :

 • Session 1. What’s laravel
 • Session 2. Larvel all of version
 • Session 3. What’s composer
 • Session 4. How to install Laravel 5
 • Session 5. Basic user authen with Laravel
 • Session 6. How to create controller with Laravel
 • Session 7. How to create route with Laravel
 • Session 8. How to create migration with Laravel
 • Session 9. How to create request with Laravel
 • Session 10. How to create repository with Laravel
 • Session 11. How to create dependency injection
 • Session 12.How to create facade withLaravel
 • Session 13. Best practice Laravel implement
 • Session 14. Why use Laravel
 • Session 15. Login design with Laravel
 • Session 16. Deploy Laravel on digital ocean
 • Session 17. Install other package to Laravel
 • Session 18. How to Search pack-gist
 • Session 19. CRUD with Laravel MVC
 • Session 20. Design pattern coding standard

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 8,900 บาท พิเศษเหลือ 6,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%)
ราคานี้รวม :

 • อาหารกลางวัน
 • Coffee Break 2 รอบ (เช้าและบ่าย)
 • ดาวน์โหลดสไลด์, เอกสารประกอบการสอน และ Source Code ทั้งหมด

จองที่นั่ง และชำระเงิน :

ผู้สอน/วันที่เปิดสอน ราคา/จอง
โดย: สมัคร ชัยสงวน (แม็ค)
นักเขียนโปรแกรม ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี
 6,900 บาท
เสาร์ 24 – อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2560
2 วันเต็ม (9.00 – 16.00 น.)

หมายเหตุ :

 • รับอบรม รอบละ 15 – 20 ท่านเท่านั้น
 • ผู้เข้าอบรมต้องนำ Notebook มาเอง หรือหากต้องการให้ทีมอบรมจัดหาและเช่า Notebook ให้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วัน
 • รายละเอียดและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต, เคาน์เตอร์ เซอร์วิส หรือ 7-11, โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัท ดูรายละเอียด คลิ๊ก!

สถานที่อบรม : อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 5 ห้อง S01.3 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 • เดินทางโดยรถไฟฟ้า (BTS) : สถานีชิดลม และเข้ามาในห้างอัมรินทร์ พลาซ่า
 • เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว : จอดรถที่ลานจอดรถ (ค่าจอดรถ ชั่วโมงละ 30 บาท ประทับตราบริษัท จอดฟรี 2 ชั่วโมง)

แผนที่ตั้งสถานที่อบรม :

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเรียนผ่านทางโทรศัพท์ :

 

BoomzStore channel