เมื่อ Gen X, Y, Z มาทำงานด้วยกันอย่างลงตัว ทำให้เกิดความรู้และอินโนเวชั่นใหม่

เคยคิดและตั้งคำถามมาตลอดว่า ถ้าคนรุ่นพ่อ (Gen X), รุ่นลูก (Gen Y) และรุ่นหลาน (Gen Z) มาทำงานร่วมกัน มันมีความเป็นไปได้ไหม? และจะเกิดอะไรขึ้น? Gen X ค […]