ตามมาติดๆ กับ PDCA แม้งานเล็กๆ หรือใช้คนเดียวก็สามารถทำได้

ตามมาติดๆ กับ PDCA ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำ แม้งานเล็กๆ หรือใช้คนเดียวก็สามารถทำได้ PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (อังกฤษ: Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต […]