มาแล้วๆๆๆ ชิมช้อปใช้ ลงทะเบียน เฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 62 วันละ 2 รอบ (1 ล้านคนต่อวัน)

มาแล้วๆๆๆ ชิมช้อปใช้ ลงทะเบียน เฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 62 วันละ 2 รอบ (เวลา 6.00 และ 18.00 น.) (จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนรอบละ 5 แสนคน รวม 1 ล้านคนต่ […]