อยากเรียน ต้องได้เรียน! กลุ่ม AI เดินหน้าต่อในโครงการ AI E-Learning สร้างศูนย์บ่มเพาะและให้ความรู้ในด้าน Startup และ Digital

หลังจากสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้าน AI Logistics และเปิดตัวร้าน SHIPPOP สาขาศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ (ลาดพร้าว) เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้ว ทางกลุ่ม AI เดินห […]