การเป็นหัวหน้าที่ดี ต้องเก่งทั้งด้านการบริหารจัดการ และการรักษาความสัมพันธ์ของทีม

การเป็นหัวหน้าที่ดีนั้น จะเก่งแค่ในด้านการบริหารจัดการอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้ เพราะเรื่องที่สำคัญไม่แพ้สิ่งอื่นใดในการทำธุรกิจก็คือ การรักษาความสัมพันธ […]