ติดต่อเรา (Contact us)

บริษัท บูมซ์ สโตร์ อินเตอร์แอคชั่น จำกัด (Boomz Store Interaction Co.,Ltd.)
เลขทะเบียนบริษัทและผู้เสียภาษี : 0105558037457

Boomz Store สำนักงานใหญ่ (Head Office)  สำนักงานใหญ่ (Head Office) :
12/8 อาคาร ไดนาสตี้ คอนโดมิเนียม ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว, สะพานสอง, วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Boomz Store สำนักงานใหญ่ (Head Office)  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (Soft House) :
15 อาคาร The Grand Mansion ห้อง 205 ซ.ลาดพร้าว 35 ถ.ลาดพร้าว, จันทรเกษม, จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Boomz Store สำนักงานใหญ่ (ฺHead Office) แผนที่ตั้ง (Google Map) :