ติดต่อเรา (Contact us)

บริษัท บูมซ์ สโตร์ อินเตอร์แอคชั่น จำกัด (Boomz Store Interaction Co.,Ltd.)
เลขทะเบียนบริษัทและผู้เสียภาษี : 0105558037457

Boomz Store สำนักงานใหญ่ (Head Office)  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (Soft House) :
เลขที่ 15 อาคาร The Grand Mansion ห้อง 205 ซ.ลาดพร้าว 35 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Boomz Store สำนักงานใหญ่ (Head Office)  สำนักงานใหญ่ (Head Office) :
เลขที่ 311/257 หมู่บ้าน คาซ่า ซิตี้ ถ.เทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Boomz Store สำนักงานใหญ่ (ฺHead Office) แผนที่ตั้ง (Google Map) :