ติดต่อเรา (Contact us)

บริษัท บูมซ์ สโตร์ อินเตอร์แอคชั่น จำกัด (Boomz Store Interaction Co.,Ltd.)
เลขทะเบียนบริษัทและผู้เสียภาษี : 0105558037457

Boomz Store สำนักงานใหญ่ (Head Office)  สำนักงานใหญ่ (Head Office) :
279 หมู่ 1 (สวนทิพย์พัฒนา) ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

Boomz Store สำนักงานใหญ่ (Head Office)  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (Soft House) :
279 หมู่ 1 (สวนทิพย์พัฒนา) ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

Boomz Store สำนักงานใหญ่ (ฺHead Office) แผนที่ตั้ง (Google Map) :