ร่วมงานกับเรา (Careers)

# มุมมองการทำงานของเรา

 • ทุกคน ทุกทีม มองเห็นงานทั้งหมดร่วมกัน
 • ทุกคนในทีม คิดงาน แบ่งงาน ทำงาน และรับผิดชอบงานร่วมกัน
 • ลดปริมาณของการทำงานซ้ำซ้อนในทีม ให้มีน้อยที่สุด
 • ลดงาน operation ให้มีน้อยที่สุด โดยนำ tool เข้าไปช่วย หรือ fix มันให้เป็นระบบ
# รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานประจำ (Full Time)
พนักงานธุรการทั่วไป (Administrator Officer)
หน้าที่  :

 • ดูแลงานด้านธุรการและงานเอกสารของบริษัทและของลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและลูกค้า

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช ,ปวส หรือ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel และ Power Point ได้ดี
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน, มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบในงานที่ทำ
พนักงานออกแบบและดูแลเว็บ (Web Design & Webmaster)
หน้าที่  :

 • ดูแลและอัพเดทข้อมูลเว็บของลูกค้า และเว็บของบริษัท
 • ออกแบบเว็บไซต์ Mobile Application และ Website ของลูกค้า และของบริษัท

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ และตัดหน้าเพจ HTML ของเว็บไซต์
 • มีความรู้ความเข้าใจใน UX และการออกแบบ UI ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ อีเมลล์ และ Photoshop ได้ดี
 • เขียน HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design ได้
 • เขียน PHP / MySQL หรือฐานข้อมูลอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบในงานที่ทำ
 • มีรสนิยมดี ชอบดูเว็บสวย ชอบไปแอบดูว่าเว็บดังๆ ว่าเขาตัด HTML กันยังไง?

สนใจสมัคร พนักงานประจำ (Full Time) กรอกแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

# รับสมัครตำแหน่ง พนักงานฟรีแลนด์ (Freelance)
Freelance : พนักงานเขียนโปรแกรมเมอร์ (Web Programmer)
หน้าที่  :

 • เขียนโปรแกรม ด้วย HTML, CSS, JavaScript และ PHP สำหรับ Mobile Application และ Website ของลูกค้าและของบริษัท

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนา Mobile Application และ Website
 • เขียนภาษา HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design และ PHP ได้เป็นอย่างดี
 • ออกแบบฐานข้อมูล เช่น MySql ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบในงานที่ทำ
 • มีรสนิยมดี ชอบดูเว็บสวย ชอบไปแอบดูว่าเว็บดังๆ ว่าเขามี feature อะไรใหม่? และเขียน code กันยังไง
Freelance : พนักงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)
หน้าที่  :

 • ออกแบบเว็บไซต์ Mobile Application และ Website ของลูกค้า และของบริษัท

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ และตัดโครงของเว็บไซต์
 • มีความรู้ความเข้าใจใน User Experience และออกแบบ UI ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้งานได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ อีเมลล์ และโปรแกรม Photoshop ได้ดี
 • เขียน HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design และสามารถแก้ไขข้อจำกัดของ Browser ต่างๆ ได้
 • เขียน PHP / MySQL หรือฐานข้อมูลอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบในงานที่ทำ
 • มีรสนิยมดี ชอบดูเว็บสวย ชอบไปแอบดูว่าเว็บดังๆ ว่าเขาตัด HTML กันยังไง?
Freelance : พนักงานออกแบบกราฟฟิก (Graphic Design)
หน้าที่  :

 • ออกแบบกราฟฟิก และ Art work ของลูกค้าและของบริษัท

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบกราฟฟิก และ Art work
 • มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมกราฟฟิก และใช้เทคนิคด้านศิลป์สร้างผลงานตามความต้องการของลูกค้า ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ อีเมลล์ และโปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบในงานที่ทำ
 • มีรสนิยมดี ชอบดูเว็บสวย ชอบไปแอบดูว่าเว็บดังๆ ว่าเขาออกแบบกราฟฟิก กันยังไง? เทรนด์ของปีนี้เป็นอย่างไร?
Freelance : พนักงานดูแลและอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ (Web Master)
หน้าที่  :

 • ดูแลและอัพเดทข้อมูลเว็บของลูกค้า และเว็บของบริษัท

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel และ Power Point ได้ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ SEO
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบในงานที่ทำ
 • มีรสนิยมดี ชอบดูเว็บสวย ชอบไปแอบดูว่าเว็บดังๆ ว่าเขาเทรนด์ของปีนี้เป็นอย่างไร?
 • ชอบศึกษาหาความรู้ อ่าน Feed เรื่อง เว็บไซต์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
Freelance : พนักงานขาย (Sale)
หน้าที่  :

 • ติดต่อขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าภายนอกทางโทรศัพท์ หรือขายแบบตัวต่อตัว
 • วางแผนการตลาดและสร้างความน่าสนใจของสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับตนเอง และให้กับบริษัท

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายทางโทรศัพท์ หรืองานขายแบบตัวต่อตัว
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ อีเมลล์ และโปรแกรม Word , Excel และ Power Point ได้ดี
 • รักการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 • มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบในงานที่ทำ
 • หากมีประสบการณ์ด้านด้านธุรกิจดิจิตอล, ธุรกิจเว็บไซต์, ธุรกิจด้านการโฆษณา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัคร พนักงานฟรีแลนด์ (Freelance ) กรอกแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ