โปรโมชั่นหรือกิจกรรมทางการตลาดที่พึงมี สำหรับการทำการตลาดออนไลน์

การทำโปรโมชั่น หรือกิจกรรมการตลาดนั้น สิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเปิดตัว

โดยมีสิ่งที่ต้องเตรียมหลักๆ ดังนี้

1. สินค้าหรือบริการที่ต้องการให้ลูกค้ามาซื้อหรือมาใช้บริการ ต้องมีเพียงพอ

2. ข้อความที่จะสื่อออกไป ต้องเข้าใจง่าย กระชับ และตรงกลุ่มเป้าหมาย

3. กราฟฟิกหรือรูปภาพที่จะนำมาใช้ ต้องดึงดูสายตา และความสนใจของลูกค้า

4. ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ต้องหลากหลาย แต่ไม่ควรเกินงบประมาณที่ตั้งเอาไว้

5. บริการตอบคำถาม ระหว่างที่มีโปรโมชั่น และหลังการขายต้องพร้อม และมีบริการที่ดี มีพนักงานที่คอยให้บริการที่เพียงพอ

โปรโมชั่นหรือกิจกรรมทางการตลาดที่พึงมี สำหรับการทำการตลาดออนไลน์

โปรโมชั่นหรือกิจกรรมการตลาด สำหรับวันสำคัญ

1. New Years Eve หรือโปรโมชั่นวันปีใหม่ (ธันวาคม-มกราคม)

2. Chinese New Year หรือโปรโมชั่นวันตรุษจีน (มกราคม-กุมภาพันธ์)

3. Valentine’s Day หรือโปรโมชั่นวันแห่งความรัก (กุมภาพันธ์)

4. Songkran Day หรือโปรโมชั่นวันสงกรานต์ (เมษายน)

5. Labor Day หรือโปรโมชั่นวันแรงงานแห่งชาติ (พฤษภาคม)

6. Mother’s Day หรือโปรโมชั่นวันแม่แห่งชาติ (สิงหาคม)

7. Halloween Day หรือโปรโมชั่นวันฮาโลวีน (ตุลาคม)

8. Loy Krathong Day โปรโมชั่นวันลอยกระทง (พฤศจิกายน)

9. Father’s Day หรือโปรโมชั่นวันพ่อแห่งชาติ (ธันวาคม)

10. Christmas day หรือโปรโมชั่นวันคริสต์มาส (ธันวาคม)

 

โปรโมชั่นหรือกิจกรรมการตลาด อื่นๆ

1. Black FridaySale หรือโปรโมชั่นลดราคาก่อนวันหยุด (ทุกวันศุกร์)

2. Mid-Year Sale หรือโปรโมชั่นลดราคากลางปี (พฤษภาคม-มิถุนายน)

3. End-Year Sale หรือโปรโมชั่นลดราคาส่งท้ายปี (ธันวาคม)

4. Back to school Sale หรือโปรโมชั่นต้อนรับวันเปิดเทอม (พฤษภาคม, พฤศจิกายน)

5. Birthday Sale หรือโปรโมชั่นวันเกิด (ทุกเดือน)

 

 

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ