แนะนำคลิปเด็ด : ญี่ปุ่นเปลี่ยนโรงเรียนที่ปิดตัว ทำเป็นพื้นที่ออฟฟิศแบ่งให้เช่า

แนะนำคลิปเด็ด : ญี่ปุ่นเปลี่ยนโรงเรียนที่ปิดตัว ทำเป็นพื้นที่ออฟฟิศแบ่งให้เช่า

ขอขอบคุณ : รายการ innovative wisdom วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-9.30 น.
อ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ออกอากาศวันที่ 23/8/2562 สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

อ่านต่อ/ฟังรายการ http://www.curadio.chula.ac.th/Progra…

 

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ