เรื่องเล่าวิถีแห่ง Agile โดย คุณ ทวิร พานิชสมบัติ (Roofimon)

เรื่องเล่าวิถีแห่ง Agile ตอนที่ 1 

เรื่องเล่าวิถีแห่ง Agile ตอนที่ 2

เรื่องเล่าวิถีแห่ง Agile ตอนที่ 3

เรื่องเล่าวิถีแห่ง Agile ตอนที่ 4

เรื่องเล่าวิถีแห่ง Agile ตอนที่ 5 (ท้ายสุด แต่ไม่สุดท้าย)

ดูจบพบประเด็น! ว่าตัวเองเดินหลงทางวนไปมาหลายรอบ ไม่ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้สักที แต่ก็จะพยายามต่อไป เพื่อให้เข้าถึงวิถีทางแห่ง Agile+Scrum ^^
Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ