เมื่อถึงโอกาส! จงถอดรองเท้าคู่เก่า แล้วสวมรองเท้าคู่ใหม่ เพื่อใช้วิ่งตามเป้าหมายของตนเอง

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ