อยากเรียน ต้องได้เรียน! กลุ่ม AI เดินหน้าต่อในโครงการ AI E-Learning สร้างศูนย์บ่มเพาะและให้ความรู้ในด้าน Startup และ Digital

หลังจากสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้าน AI Logistics และเปิดตัวร้าน SHIPPOP สาขาศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ (ลาดพร้าว) เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้ว ทางกลุ่ม AI เดินหน้าต่อในโครงการ AI E-Learning เพื่อสร้างศูนย์บ่มเพาะและให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป, ครู-อาจารย์ และนักเรียน ในด้าน Startup และ Digital

ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดหาสถานที่ โดยเน้นที่เป็นสถานศึกษา, ตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก มีพื้นที่ประมาณ 100-300 เมตร เพื่อรองรับการใช้งานและแบ่งพื้นที่ให้บริการออกเป็น 3 โซน ได้แก่

1. Co-working Space สำหรับการทำงาน เรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน
– เปิดให้นักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่ในการทำงาน และเรียนรู้
– โดยมีการเก็บค่าบริการ นักศึกษาฟรี! บุคคลและสมาชิกทั่วไป 100-200 บาทต่อปี
– เปิดให้เช่าพื้นที่ เช่น เปิดร้านกาแฟ
– เปิดร้านบริการขนส่ง คือร้าน Shippop

2. Enterprise Space รองรับสำนักงานบริษัท Startup
– กลุ่ม startup ของนักศึกษาใช้บริการ ฟรี!
– สมาชิกและบุคคลทั่วไป Startup ที่เข้าร่วมโครงการ ฟรี 1 ปีแรก ปีถัดไป ได้รับส่วนลด
– เปิดให้เช่าพื้นที่ เช่น ห้องสำนักงาน, ห้องประชุมขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และห้องประชุมขนาดใหญ่

3. Innovation Services Space ห้องประชุมและสัมมนา
– เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและเอกชนมาจัดงานต่างๆ ที่ส่งเสริมดิจิทัล และ startup
– จัดงานประกวดและมอบรางวัลให้กับบุคคลากร และบริษัทที่มีคุณประโยชน์ในด้าน Startup และ Digital
– บริการที่พัก อาหาร เครื่องดืม ในงานสัมมนา

นอกจากนี้โครงการ AI E-Learnning ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุน, องค์กรภาครัฐ และผู้สนใจมาร่วมสนับสนุนอีกด้วย ทั้งทางด้านเงินทุน และบุคลากรผู้จะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคคลทั่วไป, ครู-อาจารย์ และนักเรียน

สนใจสามารถติดต่อมาได้ ตามที่อยู่ด่านล่างนี้

โทร : 091-7194446

อีเมล : suksamarket@gmail.com

เว็บไซต์ : www.suksamarket.com

Line : @suksamarket

Facebook : suksamarket

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ