วิวัฒนาการและรูปแบบการบริหารงาน ของ Startup

 

วิวัฒนาการและรูปแบบการบริหารงาน ของ Startup

ขั้นที่ 1 เริ่มต้น ทำกันเองก่อน
CEO = MD = Employee

ขั้นที่ 2 ธุรกิจเดินไปได้ เริ่มจ้างพนักงาน
CEO = MD
MD = Employee

ขั้นที่ 3 ธุรกิจเติบโต บริหารงานแบบแผนก
CEO = CEO
MD = MD
Leader = Employee


ขั้นที่ 4 เติบโตมากขึ้น บริหารงานแบบองค์กร
CEO = CEO
MD = MD
Leader = Leader
Employee = Employee

 

***นายปั้นดิน***

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ