มาแล้วๆๆๆ ชิมช้อปใช้ ลงทะเบียน เฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 62 วันละ 2 รอบ (1 ล้านคนต่อวัน)

มาแล้วๆๆๆ ชิมช้อปใช้ ลงทะเบียน เฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 62 วันละ 2 รอบ (เวลา 6.00 และ 18.00 น.)
(จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนรอบละ 5 แสนคน รวม 1 ล้านคนต่อวัน)

มาตรการส่งเสริมการบริโภค ในประเทศ “ชิมช้อปใช้”
ผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการบริโภคในประเทศ “ชิมช้อปใช้” รับเงินผ่าน “เป๋าตัง” (G-Wallet) รวมจำนวน 13 ล้านคน ลงทะเบียนรับสิทธิ ได้ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com
– ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562  และรับลงทะเบียน เฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 (จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน 1 ล้านคนต่อวัน จนกว่าจะครบ 3 ล้านคน)

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมล

ใช้จ่าย สะดวก ปลอดภัยผ่าน “เป๋าตัง” (G-Wallet)
– สิทธิต่อที่ 1 : รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท
– สิทธิต่อที่ 2 : รับเงินชดเชยคืน 15%-20% (สูงสุด 8,500 บาท)
แบ่งเป็น 15% สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 30,000 บาท, 20% สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมส่วน 30,000 ถึง 50,000 บาท

ใช้แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ชำระค่าสินค้าและบริการ
– ชำระค่าสินค้าและบริการได้เฉพาะกับร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เท่านั้น
– ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 27 ก.ย. – 31 ธ.ค. 62

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ