คนเก่งในความคิดของเราชาวบูมซ์สโตร์ มี 2 ประเภท

คนเก่ง ประเภทที่ 1
คือ คนที่ได้รับพรจากฟ้า หรือที่เรียกว่า “พรสวรรค์” โดยแต่ละคนจะได้มาในแบบที่ไม่เหมือนกัน มีลักษณะความเก่งความชำนาญเฉพาะตัว ใช้ในทางที่ดีก็เจริญรุ่งเรือง ถ้าใช้ในทางไม่ดีก็ล่มจมได้

คนเก่ง ประเภทที่ 2
คือ คนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เก่งด้วยประสบการณ์ และโอกาสที่ตนเองได้รับ หรือสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาเอง คนแบบนี้บางคนไม่ได้จบการศึกษาอะไรเลย ก็สร้างความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองให้ตัวเองได้ ตัวอย่างมีให้เห็นมาแล้วมากมายในโลกนี้ เราคงไม่เอ่ยนาม เพราะคงจะพิมพ์รายชื่อได้ยาวมาก

คนเก่งประเภทที่ 2 คือ กลุ่มคนที่เราชาวบูมซ์สโตร์ ตั้งใจจะสร้างขึ้นมา และให้มีจำนวนเยอะขึ้น โดยใช้คำว่า “แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกัน” ผ่านการถ่ายทอดความรู้ และการแบ่งปันในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดอบรม, เผยแพร่บทความ, การเป็นที่ปรึกษา และต่อยอดไอเดียโปรเจคที่เขาอยากทำให้สำเร็จ

 

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ